s1

Pieter Carpentier werd rond 1555 geboren in Antwerpen, maar kwam al snel naar de Noordelijke Nederlanden om aldaar de professie van docent en later rector uit te oefenen op verschillende ‘Latijnsche Scholen’.  In die hoedanigheid is hij ook op verschillende plekken geportretteerd, zij het dat er in de verschillende beschrijvingen van zijn leven een hardnekkige fout geslopen was. Zo geeft ene Van der Aa (in het Biografisch Woordenboek der Nederlanden, zie boven) aan dat Pieter rector was van de Latijnsche School, die “te Norwich in Engeland door derwaarts gevlugte Nederlandsche Hervormden was opgerigt.”

Die vermelding was waarschijnlijk ontleend aan onbegrijpelijke bronnen en die vermelding zorgde op haar beurt weer voor verdere aanzwengeling van een Groot Misverstand. Pieter is waarschijnlijk nooit in Norwich geweest en of daar een Latijnsche School was die door Nederlandse protestanten was gesticht is ook nog maar de vraag. Navraag in Norwich leverde in ieder geval geen enkele verduidelijking op, sterker nog: men had geen idee, waar het over ging.

De Rotterdamse docent N. van der Blom heeft in het Rotterdams Jaarboekje van 1991 het mysterie ‘onthuld’. Hij was daarbij wel zo  sportief was om toe te geven dat eerder al de oudheidkundige Cornelis van Alkemade (1654-1737), stadsarcheoloog in Rotterdam, had opgemerkt dat allerlei verwijzingen als ‘Norwich’ en ‘Noortwicenses’ niet op het Engelse Norwich sloegen, maar op het oer-Hollandsche Noordwijk (waar ook een fameuze Latijnsche School stond)!

Het was overigens niet zo vreemd, dat Cornelis van Alkemade dat allemaal al in de smiezen had, want Cornelis was zelf een echte Noordwijker, die vóór zijn komst naar Rotterdam, al onderzoek deed in Huize Offem en ook nog actief was als notaris in Leiden. Ik schreef eerder een stukje over hem.

De beschrijving van Van der Blom is overigens niet gespeend van enige hilariteit:

s2