bank

De Rotterdamsche Bank (hier het filiaal Noordwijk aan de Voorstraat) dateerde al van 1863, maar in 1964 ging die samen met de Amsterdamsche bank tot AMRO-Bank. In 1990 al ging de AMRO-Bank samen met de Algemene Bank (ABN), ook al zo’n optelsom van voormalige kleinere banken (waaronder de Twentsche Bank, die in Noordwijk aan het Lindenplein zetelde). De rest is geschiedenis. Het valt allemaal hier na te lezen.

abn