bors

Pastoor en deken J. Borsboom was volgens mijn vader een legendarisch figuur, maar hoe of dat hij daar bij kwam weet ik eigenlijk niet meer. Ik kende alleen de serie pastoors en dekens na hem, om te beginnen Brinkman (van wie ik geen hoge pet op had, ik heb daar eerder in deze bloggenreeks genoegzaam getuigenis over afgelegd). Maar Borsboom was dus een Grote, onder wie veel tot stand kwam, niet in het minst de afbouw van de parochiekerk en de verdere ontwikkeling van het katholieke schollencomplex in Noordwijk Binnen.

bosboom

Op zijn bidprentje werd hij bijkans heilig verklaard, zij het in wat cryptische formuleringen: “De ijver voor de luister van het huis des Heren heeft hem ontvlamd tot heil van zijn volk.” Als ze dat in de hemelen nu ook maar zo begrepen hebben.

Borsboom had het na 25 jaar dekenaat verders wel gezien en ging in 1947 op zijn zestigste met emeritaat. Van dat emeritaat heeft hij niet zo heel lang genoten. Op 21 februari 1953 stierf hij. Hij werd begraven in dat – wat mij betreft – wat mysterieuze priestergraf dat menigeen die het kerkhof aan de Gooweg bezoekt op zijn of haar weg naar de kapel danig in de weg ligt: je kunt er niet om heen en toch móét je er omheen.

overzicht_priestergraf_in_grafkelder_met_ingang_en_grafmonument_-_noordwijk-binnen_-_20353164_-_rce