hetstalhuis-historie1-abdei

Nog een keer Leeuwenhorst, maar dan de oude abdij, die misschien ook wel ergens in het grensvlak tussen Noordwijk en Noordwijkerhout lag, maar die via stichting (de gebroeders van Alkemade) en ook leiding sterke Noordwijkse wortels had (Clarissa van Noordwijk was de eerste abdis). De verhalen over de stichting van de abdij lopen overigens niet allemaal precies parallel, maar goed: het einde is wel gedocumenteerd: ik dacht altijd dat de Watergeuzen de boel kort en klein hadden geslagen, maar het waren de – al even calvinistische – Leienaren, die dat klusje klaarden om te voorkomen dat de Geuzen de panden zouden betrekken. Een kort stukje geschiedenis  uit de Wikipedia:

Het gebied oostelijk van de N206 en de Leeweg draagt de naam Oud Leeuwenhorst. Hier bevond zich vroeger de Cisterciënzer vrouwenabdij, ook genoemd klooster Ter Lee.  Deze abdij werd in 1261 gesticht door Aarnout en Waalwijn van Alkemade. In 1262 werd op St. Thomas-avond de eerste steen gelegd. Clarissa van Noordwijk was de eerste abdis. De abdij Leeuwenhorst had in het begin geen kerk. In 1287 kreeg de abdij een middenkoor en in 1350 een kapel ter ere van St. Michaël. Na de landing van de watergeuzen bij Katwijk in 1571 zijn de nonnen naar Leiden gevlucht. In 1573, tijdens het beleg van Leiden, werd de abdij door Leidenaars vernietigd om gebruik door de Spanjaarden te voorkomen.

Overigens bestaat er ook een wat meewarig gedichtje over de Abdij, dat de geschiedenis van het geheel in een wat relativerender daglicht stelt:

“Ter Lee, geheiligd door gebêen

Waar is uw luister van voorheen?

Waar zijn uw kerk en kloosterzalen?

O Leeuwenhorst, wie uw terrein nog rond mag dwalen

Zal ’t woord herhalen:

“O IJdelheid der IJdelhêen.”