steen1

Leopold graaf van Limburg Stirum van Warmond, heer van Noordwijk en Offem (1882-1943) trouwde op 25 februari 1911 met Johanna Ida van Randebrock (1889-1942).  Het huwelijk vond plaats in Cannes, maar de gebeurtenis ging op die dag niet aan de Noordwijkse bevolking voorbij. Namens de Graaf werden onder de armen (‘van alle gezindten’) 1800 pond rundvleesch verdeeld en onder de schoolgaande kinderen 700 pond bruidssuikers.

Hatsikidee, groot feest.

De graaf en gravin kwamen – ongetwijfeld na een mooie huwelijksreis – op 10 mei 191 in Noordwijk aan. Daar werd het echtpaar in een open calèche drie keer in de rondte gereden, onder erepoorten doorgevoerd, toegezongen door de jeugd en toegesproken door vrijwel geheel notabel Noordwijk.

8236437zzz

En het echtpaar kreeg een cadeau: een siervaas voor ergens op het landgoed Offem. Met een gedenkplaat erbij, waarop geschreven stond: “Den 27e Februari 1911 aangeboden door de ingezetenen van de beide Noordwijken.” (blijkbaar had men erop gerekend dat het echtpaar al op de 27e  februari in Noordwijk zou kunnen worden onthaald, quod non).

huldeblijk aan limburg stirum van noordwijk 1911

Enfin. Burgemeester Van Panhuys mocht het cadeau aanbieden en in zijn feestrede gaf hij aan de vaas vooral te willen zien als een symbool van de nauwe band tussen de ambachtsheer en –vrouwe aan de ene kant en de gehele Noordwijkse bevolking aan de andere kant.

De graaf liet zich niet onbetuigd bij het in ontvangst nemen van de vaas. Hij vond hem erg mooi en hij zou er vaak naar kijken. Voor hem en voor zijn vrouw stond wel vast dat hun toekomstig geluk én het geluk van Noordwijk en de Noordwijkers altijd dicht bij elkaar zouden staan.

De woorden waren ongetwijfeld zeer gemeend en de blijheid zal er wel voor altijd van afgestraald hebben die dag. Maar in 1982 waren al die mooie woorden helemaal vergeten. Op een foto uit dat jaar in het Regionaal Archief in Leiden staan vaas en gedenkplaat ergens in een verscholen hoek van het landgoed eenzaam te vermossen. De gedenkplaat staat zelfs op zijn kop.

De verbondenheid is wat losser geworden, de nabijheid afgenomen.

limburg2