jeroen

In zijn bundel ‘Beminde Gelovigen’ beschrijft Godfried Bomans hoe hij als kind vanuit Haarlem ter bedevaart trok naar Heiloo, een jaarlijks terugkerend schoolreisje op de fiets onder leiding van ‘overvloedig bellende en onnodig armen uitstekende’ paters. Wat daar in Heiloo precies te vereren viel, was de jonge Godfried een raadsel. Men had er natuurlijk het ‘heilig putje’, door Sint Jeroen persoonlijk gegraven en van geneeskrachtig water voorzien, maar de jeugd werd allerminst aangemoedigd die bron te bezoeken. Er bleek een luchtje aan te zitten en dat werd na de oorlog bevestigd, toen de paus Sint Jeroen van de lijst der heiligen schrapte en de put verstopt raakte. Dat alles volgens Godfried Bomans, onterecht vergeten schrijver.