y1

De RK begraafplaats aan de Gooweg werd in mei 1889 in gebruik genomen. In 1884 al was een stuk grond gekocht, aanpalend aan het landgoed Calorama. In het kader van de werkverschaffing werd het terrein geschikt gemaakt met behulp van 100 (!) werklozen, die tegen een dagloon van 80 cent het perceel te lijf gingen. In 1889 was de kapel ook gereed (het was er in mijn tijd als misdienaar altijd afgrijselijk klam en koud, de doden werden rillend ten paradijze gedragen). Met diverse uitbreidingen van later datum is het kerkhof uitgegroeid tot wat het nu is. Er liggen hier intussen genoeg dierbaren in de aarde.