noor

Er is hier en daar bij de overgang van strand naar boulevard sprake van heuse ijkversterking. De vlaggenmast is – waarschijnlijk – in dezelfde kleuren beschilderd als de Nederlandse vlag zelf, de kinderen met de fiets kijken onwennig in de lens. Iemand heeft “Noord-zee’ doorgestreept, maar het is wel degelijk Pension Noordzee aan de Noordboulevard. Een mooie verstilde opname van Noordwijk aan Zee, ergens aan het begin van de 20e eeuw. Dat valt ook af te leiden aan het gegeven dat Noordzee nog maar twee rechte verdiepingen telt en de achthoekige aanbouw er nog niet is. Die uitbreidingen vonden pas plaats tussen 1909 en 1911.