loft

Ter linkerzijde van de Oude Zeeweg staan enkele prachtige villa’s, deel uitmakend van het Breloftpark. ‘Breeloft’ betekent zoveel als ‘weidse lucht’ en dat moet hier vroeger ook zijn waargenomen. Aanvankelijk een besloten jachtterrein, later één grote kruidentuin en vanaf de Jaren Twintig en Dertig een prachtige villawijk. De oude bard Jacobus van der Valk bezong het al met vooruitziende blik in zijn ‘Noordwijksch Arcadia’ in 1748:

De Breeloft, met zijn Lustwaranden

Strekt een Sieraad der Nederlanden

Mag je wel zeggen. De foto hieronder geeft nog een beeld van de kruidentuinen die hier lagen, voordat de eerste villa’s hier werden gebouwd.

a11