mooije

Eerder heb ik wel eens aandacht gegeven aan dit Pension Christina en het toen – abusievelijk, denk ik – toegedicht aan ene Van Beelen. Ik ontleende dat gegeven aan een mededeling op de site van het toenmalige Nederlands Architectuur Instituut.

Maar naar aanleiding van dat stukje, meldde Frans Mooijekind dat niet van Beelen, maar zijn oom Willem Mooijekind opdracht gaf tot de bouw van Pension Christina. Willem had blijkens een notariële akte van 20 juli 1911 een stuk grond gekocht aan de Rembrandtweg van de Duinexploitatiemaatschappij “De Toekomst” en daarop een pension gebouwd of laten bouwen (Willem was timmerman van beroep, hij kan het ook zelf gebouwd hebben). Architect was – volgens mij – de onvermijdelijke H.J. Jesse. De naam ‘Christina’ was ook de voornaam van Willems eerste vrouw, Christina Maria de Groot.

Op enig moment ging Pension Christina over in andere handen en omgedoopt tot Kamphotel De Branding. In die hoedanigheid kreeg het nog verschillende uitbreidingen voordat het in onze dagen ten dode opgeschreven werd. Het gebouw is misschien al weg, dat weet ik niet, want ik ben al weer een tijdje daar niet in de buurt geweest.

cris