bus

Op 8 september 1957 botsten twee NZH-bussen op elkaar ergens aan de Gooweg nabij Noordwijkerhout. Beide gevaarten verdwenen in het dieper gelegen bollenland ter weerszijden van de weg. Deze – de bus richting Noordwijk – groef zich stevid in de geestgronden in. Zie ook een eerder bericht.