tim

Sociologiestudent  Tim Boyenk schreef in 1978 een klein werkstukje over het Stille Zuiden, “zo maar een saneringswijkje in Noordwijk (Zuid-Holland)”. Het stuk was ook bedoeld voor de Aktiegroep “Kritisch Noordwijk” . waarvan Boyenk al vanaf de oprichting in 1977 lid was. Het werkstuk staat integraal op internet als pdf en het zou aardig zijn om in retrospectief nog eens na te gaan niet alleen wat er fysiek van dit wijkje terecht gekomen is (dat weten we intussen), maar ook – en juist – in sociologische zin. Boyenk was één van de drijvende krachten achter een gepaste sanering van dit karakteristieke wijkje. Kees Verweij schreef er onlangs nog over: “Het is zeker geen kopie van het voormalige Stille Zuie, maar het ademt toch een bepaalde sfeer, zoals die vroeger ook aanwezig was.”