verre3

We waren hem al eerder tegengekomen: P.W. Broekman, een fanatiek verzamelaar van postzegels en bijzondere poststukken. Hij creëerde ook zelf bijzondere poststukken door enveloppen aan hem zelf gericht op de bus te doen zonder (voldoende)  frankering. Kreeg-tie weer zo’n envelop met mooie strafportzegels erop. Hij deed het vaak en vaak ook gingen de stukken van de ene plek in Nederland naar de andere en soms weerom. In Noordwijk maakte hij het wel erg bont door een brief aan hemzelf te verzenden op 27 augustus 1920. Die brief kwam – strafgeporteerd – nog diezelfde dag en per kerende post weerom en hij moest 14 centen betalen.