kinderpension

Kindertehuis “Jong Holland” moet ergens aan de tegenwoordige Jan van Henegouwenweg (toen Oranjeweg) hebben gestaan, aanvankelijk volledig vrijstaand in het verder nog onbebouwde duin, maar al snel steeds meer ingebouwd. Jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het fungeerde als kinderpension en werd gedreven door de dames Alsbach en Oolgaardt. En veel meer is er niet over bekend, helaas, behalve het af en toe opdoemen van een foto of ansichtkaart.

Wie mevrouw Alsbach was is al helemaal onbekend. Mevrouw Oolgaardt was in ieder geval van rijke komaf, uit een Amsterdamse redersfamilie, alleenstaand en ook wat teruggetrokken. Maar zij had in 1924 in Arnhem een ‘jeugdhuis’ gesticht en vernoemd naar haar vader C.S. Ooldgaardt. Doel van het huis was (en misschien was dat allemaal wel vergelijkbaar met “Jong Holland”) “Nederlandsche kinderen van goede gezondheid en met bijzondere aanleg, die de ouderlijke verzorging geheel of ten dele misten, een tehuis in de hoogsten zin van het woord te verschaffen’. Dat huis en de gelijknamige stichting schijnen er nog steeds te zijn. Jong Holland is verschwunden.

Of zij samen met mevrouw Alsbach ook “Jong Holland’ had opgericht is niet zeker, maar wel waarschijnlijk. Wat in ieder geval zeker is, is dat beide dames in november 1924 de kuierlatten namen en verhuisden vanuit “Jong Holland” (Oranjeweg 10) naar de Eikenlaan in Vught (niet naar Arnhem). En meer kan ik er ook niet van maken, helaas.

 holllll