Meer dan drie jaar geleden maakte ik een blogje over de eerste steenlegging van het Haagsche Jeugdhuis in oktober 1934. Twee foto’s  erbij uit het Haags Gemeentearchief. Ik kon in dat blogje wel de geschiedenis een beetje vertellen van de Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-Bank te ’s-Gravenhage, die als grote financier optrad van dit huis. De hele geschiedenis was sterk sociaaldemocratisch gekleurd. Willem Drees zat in het bestuur van de Centrale.

Van het Haagsche Jeugdhuis zelf wist ik niet veel. Ik schatte in dat het ergens in de noord moet hebben gestaan, maar veel wijzer dan dat werd ik niet. Nu krijg ik deze foto aangereikt (viavia afkomstig uit het archief van Noordwijk-schatbewaarder Ton Meijer). Het toont het Haagsche jeugdhuis in al zijn glorie.

Die glorie duurde niet lang. Het huis werd in 1935 gebouwd, maar in de oorlog door een verdwaalde V2 uit Vogelenzang vol getroffen en totaal verwoest. Het zou niet meer worden opgebouwd.

Het huis moet in de buurt gelegen hebben van het eerste huis aan de Wilgendam (die toen nog niet bestond), als je vanaf Noordwijkerhout komt. Kom je vanaf Noordwijk langs de duinen, dan is de locatie het laatste huis rechts. Ik schrijf het op zoals het aan mij geschreven is. Ik moet er binnenkort langs om me er een beeld van te vormen.

(met dank aan Loes M.)