bvl3

In de periode direct voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog richtte de toenmalige minister van Oorlog, Hendrik Colijn, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm op. De Landstorm is een leger van bewapende burgers dat ondersteunende activiteiten verricht ten behoeve van het echte leger. “Dad’s Army”. De Landstorm beschikte over uniformen en wapens, maar kwamen tussen 1914 en 1918 niet in actie, simpelweg omdat Nederland toen nog de neutraliteit kon handhaven. Toen dat in 1940 niet meer ging en er serieus gevochten moest worden, droeg de Vrijwillige Landstorm zijn steentje bij, maar hij werd kort daarna door de mof opgeheven. Ook Noordwijk kende een regiment van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL), maar ook dat regiment kwam in 1940 aan zijn einde.

Na de oorlog werd de draad toch weer opgepakt, zij het in een geheel andere constellatie. De oprichters van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm kozen ervoor om van de oude troepen een schietvereniging te maken en om toch nog eer en recht te doen aan het verleden werd  de nieuwe vereniging met dezelfde ‘initialen’ toegerust als de oude BVL: Schietvereniging “Blijf Voor ’t Land”. De schietvereniging liet de kogels fluiten in bollenschuren, juvenaten en op vlieringen. Pas recent kreeg ze een eigen onderkomen. De vereniging heeft nog zo’n 40 actieve leden.  Bijzonder en Vrijwillig, maar geen Landstorm meer.