Op of omtrent woensdag 2 juli 1884 schreef Vincent van Gogh vanuit zijn woonplaats Nuenen aan zijn broer Theo in Parijs:

Zomer is m.i. niet makkelijk uit te drukken. Meestal, althans dikwijls, is een zomereffekt of onmogelijk of leelijk – dit is mijn gevoelen althans – daar staan echter tegenover de schemeringen.Maar ik bedoel, het is niet makkelijk een zomer zoneffekt te vinden dat even rijk en even eenvoudig en even prettig om te zien is als de karakteristieke effekten der andere jaargetijden. De lente is teer groen (jong koren) en rose (appelbloessem), de herfst is het contrast der geele blaren tegen violette toonen, de winter is de sneeuw met de zwarte silhouetjes. (…….) Nu, ik ben zeer verlangend eens te vernemen hoe het staat met Uw reis n. Londen enz. Het blijft nog maar weinig vooruitgaan met het loopen van Moe. Wil is naar Noordwijk en dat is een goed ding.

‘Wil’ was Wilhelmina van Gogh, de zus van Theo en Vincent. Ze was met haar zus Anna en haar zwager Joan van Houten op vakantie in Noordwijk, waar ze hun intrek hadden genomen in een pension. De kosten werden betaald door Theo van Gogh.

Dit staat allemaal te lezen in het prachtige brievenboek met alle correspondentie van en aan Vincent van Gogh. Het boek is integraal op internet opgenomen.

De brieven, noch de annotatie maken verder duidelijk waar precies de zusjes Van Gogh verblijf hielden. Het kon goed zijn dat ze in de Villa Jacoba zaten, een villa die tegen Pension Noordzee was aangeplakt. Later tenminste – in 1898 – hield de weduwe van Theo van Gogh, Jo van Gogh-Bonger daar verblijf. Daar schreef ik al over.