Beide tekeningen komen uit de prachtige “Schoemaker Atlas” (“Beschrijving en Afbeelding der Steeden Dorpen Gehugten Aadelijke En Andere Gebouwen In Zuijt Holland en Aankleving van Dien Meest naat leeven getekeent. en Naat A.B.C. gelegt Dus Beschreeven en bij een Versaamelt Door Andries Schoemaker 1730”) De meeste prenten werden gemaakt tussen 1710 en 1735 door een collectief bestaande uit de gebroeders Andries en Gerrit Schoenmaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen.

Er zijn meer platen van Noordwijk dan deze twee. Maar deze twee zijn daarom interessant, omdat ze volgens mij hetzelfde gebouw laten zien, zij het op twee verschillende momenten.

Op de bovenste: een voorstelling van een kerkje in 1630, waarvan een gedeelte naar de gallemiezen is gegaan, zo te zien door toedoen van menselijke hand. Ik vermoed dat het een stelletje beeldenbestormers waren, notoire protestanten die een lafhartige aanval pleegden op het katholieke kerkje aan zee.

Op het onderste beeld is de kapel al zichtbaar die er nog steeds staat (voorstelling 1730) en volgens mij is die kapel opgetrokken uit het koorgedeelte dat van het oude katholieke kerkje overbleef. Daar lijkt het tenminste op als je beide tekeningen met elkaar vergelijkt.

De Zeeërs die zo kwalijk de hand sloegen aan het Roomsche erfgoed werden voor hun daden zwaar gestraft: het zou tot het midden van de twintigste (20e!) eeuw duren, voordat ze weer een katholieke zendeling op hun dak gestuurd kregen van Zijne Heiligheid de Paus van Rome en diens zetbaas in de Zuidhollandse dreven, Zijne Eminentie de Bisschop van Rotterdam (of Haarlem?).

Nota Bene: ik word erop geattendeerd dat het bovenste beeld correspondenties heeft met een prent die ik eerder niet als een ‘Noordwijks’ beeld kon thuisbrengen. Nu misschien wel? Kweet het zelf niet.