De foto’s zijn vanuit dezelfde gezichtshoek genomen als de foto die ik onlangs in dit blog opnam, maar de onderste is iets later genomen dan de bovenste. Het is 1915 en ook in Noordwijk is een contingent militairen gemobiliseerd om te waken over de neutrale status van Nederland tijdens “La Grande Guerre” (Frankrijk), “The Great War” (Engeland) of “The German War” (Amerika). Voor Nederland in het algemeen en voor Noordwijk in het bijzonder was het een kleine oorlog. Kanonnengebulder zal hier niet zijn gehoord. Toen nog niet.