Ik schreef nog zeer onlangs over hoenderpark Diana en de luidruchtige eierenoorlogen die zich daaromtrent afspeelden. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog – nadat de hoenders geruimd waren – kwam er een groentendrogerij in. Die was begonnen door ene De Groot als ‘esacpe’ uit het bloembollenbedrijf dat in die tijd weinig tot geen rendement opleverde.
 
De groentendrogerij kreeg in 1919 een briefkaartje uit Amsterdam, we weten niet wat er op de achterkant stond (koop het ding op E-Bay, dan weet je het). De groentendrogerij – uit armoede geboren – bleef toch nog voortbestaan tot de Tweede Wereldoorlog, maar daarna trok de handel in bloembollen blijkbaar weer aan.
 
Het politieke interbellum in Europa verliep parallel aan het economische interbellum in Noordwijk.