Jaap Meeuwenoord was volgens de overlevering ergens aan de Duindamse Slag geboren in een familie die vrachtwagens exploiteerde. Via die weg zou Jaap in aanraking gekomen zijn met de DAF-fabrieken in Eindhoven en vervolgens door DAF zijn aangesteld als agent in Nederland-Indië. Jaap Meeuwenoord zou aldaar later met ene Rous een eigen bedrijfje beginnen (“Rous en Meeuwenoord”). Maar hij zou op een andere manier geschiedenis schrijven in Indië dan hij zelf had voorzien en ook gewild had. Het is bij vlagen een hilarisch verhaal, ware het niet dat het een tragische afloop kende.
 
In januari 1925 vloog Jaap Meeuwenoord rond met een wat onooglijk vliegtuig, de Caudron G-III. Bij de landing op het terrein bij Tjileuntja op Java ging er iets mis en Jaap probeerde een doorstart te maken: met wind in de rug gaf hij gas op een baantje dat niet langer dan 250 meter was, maar dat ging niet. “Voordat de Caudron tegen den pagar (de omheining) liep, waren twee menschen, een vrouw en een kind, weggemaaid terwijl de draad van den pagar, die om de schroef werd gevonden, nog drie personen aan hoofd, borst en beenen gevoelig trof.” (NRC van 25 januari 1925).
 
Je zou het een tragisch ongeluk kunnen noemen waaraan Jaap geen schuld had. Maar uit getuigenissen kwam naar voren dat Jaap Meeuwenoord helemaal niet kón vliegen! De NRC weer: “De heer Meeuwenoord kan zich bewegen in de lucht, doch is niet bekend met de regelingen, die onontbeerlijk zijn voor elken vliegenier om te weten, wil hij zeker zijn, ongelukken zooveel mogelijk te verhoeden.” Daarenboven was Jaap ook nog eens door het militaire gezag verboden om überhaupt van militaire vliegvelden gebruik te maken (gek genoeg was hem niet verboden om van álle vliegvelden gebruik te maken).
 
Jaap Meeuwenoord, die aanvankelijk in een fikse shock verkeerde, werd later verhoord en hij moest zich tenslotte ook bij de rechtbank verantwoorden. Die sprak hem in september 1925 echter vrij, “daar de raad zijn schuld aan het ongeluk niet wettig en overtuigend bewezen achtte.” (Het Vaderland van 10 september 1925). Het is mij niet bekend of Jaap nog ooit aan de Duindamse Slag is teruggekeerd.
 
 
NB Dat Jaap door DAF werd uitgezonden naar Nederlands-Indië moet wel een apocrief verhaal zijn: Van Doornes Aanhangwagen Fabriek (DAF) werd pas in 1932 opgericht.

NB Met dank aan Klaas M.