rrr

Mr. Jacob de Riemer werd in 1678 in Noordwijk geboren als zoon van een aldaar beroepen remonstrantse predikant. Hij studeerde rechten in Leiden, promoveerde daar op 5 juli 1700 en vestigde zich vervolgens als advocaat in Den Haag. Tot zover verliep zijn leven keurig en vooral ook rechtlijnig, maar in Den Haag kwam daar verandering in.

Hij werd al snel gegrepen door de geschiedenis van die stad, verzamelde prenten en aantekeningen (nog steeds in het Rijksarchief aanwezig) en verwerkte de hele bups uiteindelijk tot een lijvige “Beschrijving van ‘s-Gravenhage”. Het eerste deel daarvan verscheen in 1729, het tweede in 1739.  Hij overleed in Den Haag op 1 mei 1762.

De van geboorte Kleine Noordwijker Jacob De Riemer leeft nu nog voort als een Groot Hagenees. Zó  groot dat hij in het Haagje twéé straten naar zich vernoemd kreeg: de 1e én de 2e De Riemerstraat (het is eigenlijk één straat, die in tweeën gesneden wordt door de Vondelstraat. Er circuleren berichten op internet als zou de De Riemerstraat behoren tot het Zeeheldenkwartier. Ik bestrijd dat heftig: weliswaar ligt het Zeeheldenkwartier nabij, maar de De Riemerstraat is onderdeel van een eerbiedwaardiger stratenplan dan de wijk die halve zeerovers als Tromp, De Ruyter en vooral Hein als helden vereert.

De de Riemerstraat ligt nabij de Tollenssstraat, de Bilderdijkstraat en de Vondelstraat en dat doet deze voormalige, literair angehauchte Noordwijker meer recht dat hij zelf ooit studeerde.