foto 
Als ze het in Noordwijk hebben over de Fouding Fathers van de badplaats hebben ze het vrijwel altijd over Tappenbeck en Pické, over Van Nes en Hermanides, over Van Konijnenburg en soms ook over Dorsman. Piet Vink komt in dit rijtje vrijwel niet voor en misschien is dat ook wel terecht, maar hij was dan in ieder geval degene die op de meest handige wijze van dit pionierswerk wist te profiteren. Dat was niet toevallig.

Ik heb al eerder gewezen op de voortvarendheid waarmee hij een ietwat armoeiige bazar wist uit te bouwen tot een wat luxere winkel. Ik heb ook gewezen op zijn visionaire "Gründung" van een heuse, misschien wel de éérste strandtent. En nu krijg ik deze foto toegestuurd, waaruit blijkt dat Piet Vink er ook nog een heel wagenpark aan badkoetsen op na hield met naam en rugnummers en al.

De man stond werkelijk voor niets en dat hij het voor elkaar kreeg om in relatief korte tijd een dergelijk imperium tot stand te brengen moet te maken hebben gehad met een combinatie van handelsgeest en ondernemingslust, van slimmigheid en netwerkvaardigheid en nog veel meer.

Van Piets imperium is bij mijn weten niets overgebleven. Zijn nazaten trokken zich misschien terug op Noordwijk Binnen of de Zeeërs gingen aan de haal met Vink’s erflaat. Maar Piet verdient een hogere plek in de hemelen van de Noordwijkse geschiedenis dan hem tot nu toe altijd is toegedicht.