boooooooo

De architect Leendert Cornelis van der Vlugt is wat mij betreft de schepper van de befaamde telefooncel, maar méér nog  – samen met zijn collega Johannes Andreas Brinkman – de schepper van de monumentale Van Nellefabriek in Rotterdam en nóg méér de schepper van het in de wereld befaamde Feyenoord-stadion in diezelfde stad (home van die al even ongeëvenaarde club met dezelfde naam).

Van der Vlugt werd op 13 april 1894 in Rotterdam geboren als zoon van een aannemer. Tussen 1910 en 1915 studeerde hij aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen bij Willem Kromhout, op wiens bureau hij later ook nog enige tijd werkzaam was. Kromhout bouwde tussen 1916 en 1917 de monumentale Villa Ruys  aan de Noordwijkse Koepelweg en het is niet ondenkbaar dat de jonge Leendert lustig meetekende aan deze helaas verdwenen burcht en in die tijd ook vaak in Noordwijk te vinden was.

Leendert Cornelis van der Vlugt (1894-1936) is één van de voornaamste exponenten van het Nieuwe Bouwen en daarmee één van de belangrijkste figuren in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Maar het moet gezegd: in die hoedanigheid was hij – gelukkig – meer een doener dan een denker. Van hem zijn weinig architectuur-theoretische werken bekend en als ze er al zijn ontberen ze de nodige diepgang.

Op 25 april 1936 overleed Leendert Cornelis van der Vlugt – vrij jong – in een zomerhuis in Noordwijk aan Zee (grote cirkel). De tragiek was dat hij het zomerhuis aan de Atjehweg zelf ontworpen had, maar dat het – toen hij overleed – eigenlijk nog niet helemaal klaar was. Datzelfde gold ook voor het Feyenoord-stadion overigens: dat werd uiteindelijk pas in 1937 opgeleverd en op 27 maart van dat jaar geopend met de wedstrijd Feyenoord-Beerschot (5-2).

Nota Bene Het huis in de kleine cirkel  – De Blokkendoos (en dan hebben we het even over iets heel anders) – dat huis aan dezelfde Atjehweg werd lange tijd bewoond door de grote, maar helaas vrijwel vergeten schrijfster Maria Dermout.