fotoSergeant Lawrence William Streeter werd geboren in 1921 in Palmerston North in Nieuw Zeeland, een middelgroot stadje ten noorden van de hoofdstad Wellington. Hij werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog piloot bij de Nieuw-Zeelandse luchtmacht en, omdat er Down Under niet zo heel veel te verdedigen viel en het Britse Gemenebest dat allemaal zo bepaald had, moest hij op een kwade dag komen opdraven in Europa, waar hij vanuit Engeland allerlei missies moest ondernemen richting het vasteland om doorgedraaide Teutonen met bommen tot bedaren te brengen.

Hij zat achtereenvolgens in Middleton, Leconfield, Yorkshire en in Juli 1942 in Little Horwood.  Sgt. Streeter had pas 2 operationele missies gevlogen, eigenlijk 1½, want op 13 september 1942 – op weg naar Bremen – moest hij terug met zijn bommenwerper omdat de zuurstoftoevoer niet helemaal goed functioneerde. Maar op 16 september stond hij weer paraat voor een vlucht naar Essen om daar de zware industrie van Duitsland een nieuwe slag toe te brengen. Ook hier ging het allemaal niet soepeltjes, omdat het vliegtuig maar niet hoger kon stijgen dan 10000 voet, eigenlijk een minimale hoogte voor een toch al levensgevaarlijke bombardementsmissie. Maar Streeter wist het toestel in de ‘target area’ te krijgen en een succesvol bombardement uit te voeren. Op de terugweg ging het alsnog mis. Boven de Noordzee stortte het toestel neer, niemand die er ooit achter gekomen is waarom. Hoogteroer? Aanval van een Duitse Messerschmidt? Onervarenheid van Streeter? Van de 7-koppige bemanning zijn alleen de resten teruggevonden van Howard Johnson (een Canadees dienstplichtige die in Amsterdam begraven werd) én van Lawrence William Streeter uit Palmerston North, NZ.  

Diens stoffelijk overschot  werd op 18 september gevonden op het strand van Noordwijk. Het werd opgehaald door een lid van de Grenzaufsichstelle, in gezelschap van agent Leeflang van de Noordwijkse politie, een paar gerekruteerde arbeiders uit het dorp en een paard en wagen.  De volgende dag werd hij op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg met militaire eer begraven. Leeflang was er weer bij en hij had zijn collega Venetiën meegenomen. Beide dienders zouden ook na de oorlog nog jarenlang dienst blijven doen bij de Noordwijkse politie. Misschien zullen ze op 4 mei wel eens teruggeweest zijn op de plek – de Commonwealth Plot  – waar ze Streeter eigenhandig begraven hebben.   

Lawrence William Streeter wordt niet alleen herdacht op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk: er is ook eenwebsite voor gevallenen uit het Britse Gemenebest, waarop hij met respect figureert.  Maar gek genoeg is zijn naam weer niet opgenomen in de verkoperde namenlijst op het War Memorial in Palmerston North, terwijl ze juist daar zo trots op hem zouden moeten zijn.