Waarom één hotel/caf;e/restaurant Poolstar’ én ‘Piccadilly’ heette is me altijd onduidelijk gebleven. Erfopvolger ‘Boule7’ was in dat opzicht helderder: het had huisnummer 7 op de boulevard (de even nummers van de boulevard bevonden zich waarschijnlijk in Engeland).

Dat ook ‘De Landbouw’ tot hetzelfde concern behoorde heb ik nooit geweten. Of was het alleen maar een drie-eenheid op een luciferdoosje?