Een ‘douairière’ is een aanduiding voor een weduwe van een adellijk heer. In het onderhavige geval zal met bovenstaande kaart de moeder zijn aangeschreven van Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst. Zij heette van har meisjesnaam Sophia Huydecoper (1832-1904) en was getrouwd met Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst (1829-1877).

Op het moment van schrijven van bovenstaande kaart (1902) was Sophia dus al 25 jaar weduwe en dus al 25 jaar douairière. Zij bezocht in 1902 blijkbaar haar familie in Noordwijk, want haar zoon Ernest was toentertijd burgemeester van deze opkomende badplaats. Ze logeerde in het toen net geopende Pension Noordzee. Van wie de kaart afkomstig was, weten we niet. Maar Marienbad was in die tijd een illusterderderder badplaats dan Noordwijk, zoveel staat wel vast.