Enige tijd geleden schreef ik in De Blauwdotter een artikeltje over wijlen notaris Pasma, die afkomstig was uit Overdinkel. Teun van Duin stuurde naar aanleiding daarvan bijgaande foto’s met het volgende verhaal erbij. Vader Van Duin sneuvelde op 10 mei 1940 in WOII en liet een vrouw na met 4 kinderen. Die waren woonachtig aan de Stijntjes Duinstraat no 15, maar in 1942 werd de woning vanwege het nabij gelegen Sperrgebiet gevorderd door de Duitse bezetter en de familie Van Duin moest worden geëvacueerd. Het gezin Van Duin kwam op 15 januari 1943 terecht op een boerderij in Overdinkel, waar het gastvrij onderdak vond bij familie van een dienstkameraad van vader Van Duin. Met het oog op de hongerwinter was dat allemaal een groot geluk bij een groot ongeluk. Pas op 30 augustus 1945 kon het overgebleven gezin terugkeren aan de Stijntjes Duinstraat.

Het verblijf in Overdinkel, waar de oude Pasma in 1908 niet alleen hulppredikant was geweest, maar ook behulpzaam bij de stichting van de Nederlands-Hervormde kerk aldaar, schiep zo een band met diens zoon, de notaris Pasma, die inmiddels ook in Noordwijk woonachtig was en daar lange tijd een vooraanstaande rol vervulde (verhaal en foto’s met dank aan Teun van Duin).