In mijn herinnering had je op Noordwijk Binnen een tweetal leesbibliotheken. Buijze had er één in de Van Limburg Stirumstraat en Van der Meer had de ander op de hoek van de IJmuiderstraat en de Weteringkade. Deze uitleenkaart kwam uit de laatstgenoemde. Blijkbaar was die gelieerd aan een zusterbibliotheek in Sassenheim.