De tram passeert op de Huis ter Duinstraat een café met een uithangbord van Amstel Bier. Ik weet niet hoe of dat café heette, laat staan wie er de uitbater van was. En ik heb er ook nooit ook maar één biertje gedronken. Wie weet er meer over te vertellen?

NOTA BENE Inmiddels weet ik uit reacties op facebook (waarvoor dank) meer: het betreffende pand was niet een echte kroeg, meer een soortement van koffiehuis met aanpalend snoepwinkeltje, waar alleen in flesjes bier werd verkocht. Het werd gerund door ene mevrouw – ‘opoe’- Kortekaas. Die mevrouw was één van de eerste die een televisie bezat. Kinderen uit de buurt kwamen er – bij ontstentenis van zo’n apparaat thuis – tv kijken (maar loerden en passant en tussen de bedrijven door waarschijnlijk ook naar de snoepafdeling). Ze zaten op de grond rond het biljart. Ze waren het er niet over eens of ze voor de snoep nu een stuiver of een duppie moesten betalen. Iemand schrijft: “Het snoepassortiment lag in een vitrine van glas met houten kleppen erachter. Ze verkocht o.a. salmiak, topdrop, stophoest, toverballen, spekkies, kauwgomballen, bazooka-kauwgum etc etc. En vanaf 12 jaar ging je stiekem het roken ontdekken en kocht je rode of blauwe Runner voor HFL (!) 0,95 of shag voor HFL 1,25 met vloei voor HFL 0,10.

Eerdere uitbaters van het ‘café’ zouden Theo Kortekaas, Nard Augustiunus en Gerrit – ‘Botje’ – Admiraal zijn geweest. Nadien zouden zich hier de restaurants “De Gulle Tjon” en “Paul’s Recept” vestigen.