De oude Villa Klein Stapelen boven de Koepelweg staat te koop voor de somma van €1.998.000. Kosten koper, ook dat nog. De makelaar meldt dat de villa in omstreeks 1907 ontworpen was door de beroemde architect Jesse. Of Henk Jesse nu ‘beroemd’ was waag ik te betwijfelen. Laten we het erop houden dat hij bekend was in de driehoek Leiden, Katwijk, Noordwijk. De villa werd bij mijn weten overigens gebouwd in 1918 in opdracht van de Tilburgse textielfabrikant Pierre Boogaers en was ontworpen niet door Henk Jesse, maar door de eveneens Tilburgse architect Jos Donders. Donders deed ook de aanbesteding en de bouwopdracht ging naar de Noordwijkse aannemer K. Verweij (die ik niet ken). De bouwsom bedroeg 20.350 guldens. Dit alles volgens de Tilburgsche Courant van vandaag precies 105 jaar geleden (foto’s Funda en Erfgoed Leiden).

“Klein Stapelen” onderging nadien verschillende verbouwingen (het was lange tijd pension) en wel in 1975, 1986 en 2000. Van het oorspronkelijke huis is inmiddels niet heel veel meer over: