De stoomtram gaat hier nog amechtig voorbij aan de plek waar later het eindstation van zijn opvolger zou komen, aan het hier nog aan te leggen Picképlein.