Probeer met de huidige Zuidduinen voor ogen maar eens te traceren van war deze foto genomen is.