In 1964 bestond ‘het Damescomité’ blijkbaar 10 jaar, maar vraag me niet naar de details. Er waren alom in den lande damescomités: een groep van dames die allerhande activiteiten organiseerden of geld ophaalden voor acties ten behoeve van bejaarden, jongeren, zieken en gehandicapten. Kortom, goededoelendames.

In Noordwijk richtte het comité zich – voor zo ver ik heb kunnen achterhalen – op bejaarden, voor wie allerhande feestelijke bijeenkomsten werden verzorgd. Wie er precies achter zaten, weet ik niet. Maar wie het wel weet mag het zeggen. De dames vierden hun tweede lustrum met de uitgave van een porseleinen asbakje. In ruil daarvoor werden ze door de bejaarden verblijd met een Delfts blauw gedenkbord. Wie vandaag de dag in het bezit is van dat bord, mag ook zijn of haar vinger opsteken.