De oude Romeinse vesting Brittenburg heeft een zekere mythische naam. De vesting stond aan het einde van de noord-westelijke grens van het oude Romeinse Rijk, op de plek waar de Oude Rijn nog de grens (‘limes’) vormde en waar die in de Noordzee uitstroomde. Er zijn bij verschillende opgravingen en ook bij het uitgraven van de oude sluizen van Katwijk wel restanten gevonden, maar of die van Brittenburg waren is de vraag, die nooit helemaal met zekerheid is beantwoord. Er is ook sprake van een verlegging van de Oude Rijn in meer zuidelijke richting, wat er op duidt dat diezelfde Oude Rijn ooit meer richting Noordwijk was gelegen.

Op deze kaart is Brittenburg verder weg noordelijk van de Oude Rijn getekend, dichtbij Noordwijk. Of dat helemaal juist is, is eveneens een niet te beantwoorden vraag. Noordwijk op Zee en Noordwijk Binnen zijn op de kaart helemaal links ingetekend.