De fotograaf stond op de Westeinderbrug, ook wel de Sint Jeroensbrug genaamd, want het was één van de zgn. Heiligenbruggen. De twee torens op de achtergrond behoren bij de op dat moment twee halve katholieke kerken: rechts de toren van de oude Waterstaatskerk, links de toren van de neogotische aanbouw van die kerk. De kinderen zien er op hun zondags uit, er moet iets feestelijks aan de hand zijn geweest.