Hendrik (1847-1902), graaf van Limburg Stirum, heer van Noordwijk en Offem. Burgemeester van Noordwijkerhout én Noordwijk, ongehuwd. Hendrik moet een wat weerbarstige figuur zijn geweest, die als burgemeester van Noordwijk en Noordwijkerhout weinig potten kon breken. Onder zijn bewind werd het Noordwijkse raadhuis gebouwd en hij liet zichzelf ook een prachtige villa bouwen – de Villa Stirum – op gronden van de Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie van Duingronden (waarvan hij zelf commissaris was).

Maar verders ging het niet zo erg goed met hem. Hij spoorde niet met de Noordwijkse gemeenteraad, noch met Noordwijk zelve. Bij zijn afscheid merkte hij bitter op dat hij over de toekomst van Noordwijk ‘geene verblijdende gedachte kon koesteren’ en zonder zijn cynisme te verbergen zei hij verder ’uit plaatsen, waar vrede en eendracht heerschen, zal ik met belangstelling den gang van zaken volgen.’

(lees over zijn verdere wedervaren: De Blauwdotter, nr. 180 (Herfst 2017).