Het Palace Hotel in zijn oude vergane glorie. Vergane luister. Vergaan.