De lunchroom heette aanvankelijk ‘Tivoli’ en daarna ‘De Landbouw’ en daarna was-tie weg.