In 1898 trad een jonge Wilhelmina aan als Koningin van Alle Nederlanden. Die gebeurtenis ging gepaard met allerhande evenementen, ook in Noordwijk. Op het laatste moment – we schrijven dan al december1898 – plantte een aantal notabelen een zgn. Wilhelminaboompje in wat prompt ook het Wilhelminahofje werd gedoopt. Die oude versie van het Wilhelminahofje is inmiddels vervangen door een geheel nieuwe variant. Maar of het boompje alles heeft overleefd weet ik niet zeker. In ieder geval stond de boom er nog tot in veel latere tijden.

Ondanks de naarstige pogingen die men deed om het boompje rechtop te planten, moeten we constateren dat die pogingen faalden: de boom staat (of stond) een tikkie uit het lood. Onder de notabelen die bij het planten aanwezig waren, bevond zich ook de onvolprezen J. Kloos, warme bakker en dorpshistoricus (zie pijl). Zo te zien met een notitieblok in zijn hand: de geschiedenis van Noordwijk werd ter plekke geschreven.