Uitsnede uit de “Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bestaande uit vijftien delen”, door Cornelis Danckerts (1687).