De kaart was gericht aan de heer en mevrouw Koole-Alsbach, maar die heer en mevrouw kan ik niet zo gemakkelijk thuisbrengen. Uitgaande van het adres (Villa Fidelio/Beethovenweg) kom ik al gauw uit op het echtpaar Alsback-Van der Valk. Hij –  Georg Heinrich Alsbach – was tabakshandelaar, zoveel is zeker, maar hoe of dat die link met de Koole-familie nu tot stand is gekomen?

De mededelingen op de briefkaart betreffen weinig opzienbarends. Behalve dan de gedrukte tekst “met een toeslag van 5 cent voor het Nationaal Crisis Comité.” Dat Nationaal Crisis Comité was een Nederlandse instelling, opgericht in november 1931, die de door de crisis ontstane nood wilde lenigen. Het comité verstrekte goederen, afkomstig van de eigen industrie. Maar het comité was niet erg succesvol. Het beschikte over slechts beperkte middelen (de extra port zette blijkbaar weinig zoden aan de dijk) en het werd al in mei 1936 weer ontbonden. Ook een nationale collecte op zijn tijd leverde weinig op: