Iedereen kent wel de uitdrukking ‘het onderspit delven’, wat zo veel betekent als verliezen of de pineut zijn. Bij het spitten is er sprake van een ‘bovenspit’ of een ‘onderspit’. Bij bovenspit gaat het om de bovenste aardlaag, bij onderspit gaat het om een laag die een stuk dieper ligt, massiever is en zwaarder te bewerken. Bij delven moet je in je eentje zowel de bovenspit als de onderspit voor je rekening nemen. Het was één van de zwaarste klussen in het bloembollenbedrijf. Met de komst van de ploeg was het gelukkig afgelopen met deze zware arbeid.

De foto is genomen bij het delven op het land van Konijnenburg & Mark in het Vinkenveld. De plakken aarde die hier zo mooi schuin zijn uitgeserveerd komen uit de onderlaag.