Achterop deze schitterende kaart staat “J.H. Schaefer’s Artochrom Amsterdam” en achter die vermelding gaan hele verhalen schuil, die op internet terug zijn te vinden. Allereerst over de persoon van Schaefer zelf (waaruit blijkt dat het om ‘H.J. Schaefer’ zou moeten gaan, dus omgewisselde initialen). En verder zat er een hele systematiek achter de uitgaven van Schaefer, waarin Noordwijk overigens niet te ontdekken valt. Mais soit. Laat onverlet dat het een prachtige kaart is.