Toevallig vandaag lees ik in de krant dat Nederlandse vissers weer eens iets verkeerd hebben gedaan, namelijk gevist met netten met te kleine mazen. Daarmee wisten ze bijna letterlijk ‘door de mazen van het net te glippen‘, oftewel op listige wijze te ontkomen aan de bepalingen der wet. Hoe die bepalingen der wet in ieder geval in Noordwijk en in ieder geval in 1820 luidden stond opgetekend in het “Reglement op het keuren der netten tot de kustvisserij gebruikt wordende, in de gemeente de beide Noordwijken, C.A.”

Dat het reglement gold voor ‘de beide Noordwijken’ lijkt me bijzonder, want een Noordwijk Binder zou je niet zo gauw op een bomschuit hebben aangetroffen. Die wordt al zeeziek alstie eraan denkt.