Anna Cornelia Hoogeveen was geboren op 2 februari 1891 in Noordwijk. Ze was 23 toen ze in het klooster trad en de naam Maria Crecentia aannam. Ze was – en daarvoor moeten we even diep ademhalen – Religieuse Recollectione Penitente der Reguliere Derde Orde van den Heilige Franciscus  van Assisië der Congregatie van de Zusters van de Heilige Elisabeth te Breda. Ik kom haar bidprentje tegen op internet: ze stierf op 12 oktober 1942 te Hillegom ‘door een droevig ongeval.’ De vraag is dan welk ongeval zuster Maria Crecentia overkomen is.

De Leidse Courant van 14 oktober 1942 – het is oorlog – geeft het antwoord: ze was bezig de noodzakelijke verduistering aan te brengen op een lichtkoker in Huize Sint Jozef in Hillegom, toen het glas waarop ze steunde brak en zij naar beneden viel. Op het bidprentje wordt gesproken over een ‘onrustige wereld’ en over ‘deze donkere aarde‘. Daarvan was genoegzaam sprake in 1942.