Het klooster van de “Zusters van JMJ”, oftwel de “Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef”. Aan de Bronckhorststraat naast een drietal schooltypen die door de zusters – naar verluidt met de knoet – werden geëxploiteerd: een kleuterschool, een basisschool en een VGLO (voortgezet lager onderwijs). Alles katholiek vanzelfsprekend, want protestanten en ongelovigen werden door de zusters niet bediend. Wie iets meer wil weten over dit inmiddels vergane complex gebouwen en over het katholieke onderwijs in Noordwijk verwijs ik naar een mooi stukje van Kees Verweij in diens schitterende reeks miniaturen “Van Dam tot Wurft”.