Vroeger was alles verzuild. Ook de melkhandelaren kenden zo hun eigen denominatie. Dit is het bestuur van de ‘Afdeeling Leiden’ van de Roomsch-Katholieke Bond van Melkhandelaren op een onduidelijk tijdstip bijeen. Wat er zo rooms was aan een melkhandelaar is moeilijk te taxeren, anders dan aan de hand van hun kerkgang. Voor de smaak van melk, boter, kaas en eieren zal het allemaal niet veel verschil hebben gemaakt. Waarom deze foto van het bestuur van de afdeling Leiden? Simpel: de bebrilde heer in het midden is de voorzitter van de club: Joop van der Holst, op 27 december 1891 in Noordwijk geboren en later getrouwd met Anna Hoogeveen, even Noordwijks als Joop.

Het echtpaar Van der Holst zou echter op enig moment naar Leiden verkassen (blijkens een krantenbericht woonden ze er al in 1920). Daar dreven Joop en Anna een melkhandel in de Musschenbroekstraat, een zijstraat van de Haarlemmerweg. Joop maakte er snel carrière in de bestuurlijke sector Hij schopte het tijdens zijn jarenlange voorzitterschap van de regionale afdeling ook nog tot hoofdbestuurslid van de landelijke Bond van RK Melkhandelaren. En hij was ook actief in de (RK?) speeltuinvereniging Groenoord.

Hij leefde lang: hij werd 90 jaar en hij bleef na zijn actieve dienst als voorzitter van de Leidse melkhandelaren nog jarenlang erelid van de club. Hij was ook de trotse drager van de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Joop van der Holst moet in al die jaren helemaal en onontkoombaar ‘verleidst’ zijn, maar dat doet aan zijn even Rooms-Katholieke als Noortukse afkomst helemaal niets meer af.