Het is alsof de foto met goud is belegd, hij doet bijna pijn aan je ogen. Het is echter geen goud dat hier blinkt, maar de associatie met ‘goud’ is niet helemaal vreemd. Want het is een foto van bungalowpark ‘De Gouden Spar’ van ene familie Van der Meer aan de Duinweg, richting de Duindamse Slag. Gemeente Noordwijk, telefonisch kengetal Noordwijkerhout.