Waar deze munt vandaan komt en bij gelegenheid waarvan hij geslagen werd is mij niet bekend. Wie weet meer?